Kortläsare

Kontrollera dina dörrar med kortläsare
monterade av Wendelius

Kortet eller numera ofta taggen ersätter nyckeln. Det finns inga nycklar att tappa bort, inte heller några lås som behöver bytas. Kortläsaren kan kombineras med porttelefon som service för besökare. Och korten eller taggarna kan kodas för behörighet till vissa platser och tillträde enbart vissa tider.

Larmstyrning

Med kortläsarsystem från Wendelius kan du också styra inbrottslarm. Det innebär att man kan kontrollera vem som slagit till eller från larmet, och se när det har skett. Läsarna indikerar även larmets status som kan väljas att vara synlig eller bara visas på begäran.

Behörighetsgrupper

En behörighetsgrupp kan vara en grupp av människor som arbetar på samma plats vid samma tid och som har liknande arbetsuppgifter, till exempel lagerpersonal. En grupps tillträde kan tidstyras och samma person kan tillhöra flera grupper.

Säkerhetsnivåer

Säkerhetsnivån är ett mått på hur lätt det är att passera en dörr. Nivån bestäms av hur viktigt det är att skydda det som finns i lokalen. Tack vare möjligheten att variera säkerhetsnivån under olika tider på dygnet kan man anpassa säkerheten efter om det till exempel finns personal i lokalen eller inte.

Många funktioner

Wendelius kortläsare har en inbyggd kalender med automatisk sommartidsinställning och som håller reda på till exempel skottår. Man kan även programmera helgdagar/röda dagar samt dagar före röd dag. Våra läsare har även dörrövervakning som larmar om dörren inte har stängts i tid, liksom överfallslarm som kan utlösas i en hotsituation.

Skräddarsydda lösningar

Wendelius erbjuder också skräddarsydda lösningar, det vill säga lösningar som kombinerar olika typer av system och som kan kompletteras med till exempel dörrautomatik och extralåsningar för att höja säkerheten ytterligare. Eftersom vi är elektriker i grunden gör vi samtliga installationer själva och utan underleverantörer. Det spar både tid och pengar. Tack vare nära samarbete med låssmed kan vi också ansvara för byte av låscylindrar.

Vill du veta mer om våra porttelefoner?
Tveka inte att höra av dig! Ring gärna: 08-81 10 40, eller mejla: info@wendelius.nu