Hur kan jag lita på att installationen blir korrekt utförd?

Wendelius Passersystem är medlemmar i EIO, Elektriska installatörsorganisationen; en oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Som medlem lever vi upp till organisationens kvalitetskrav. Samtliga installatörer inom Wendelius är duktiga elektriker och har många års erfarenhet av olika former av passersystem. Tack vare många år i branschen har vi också en mängd referenser att hänvisa till. Läs mer om våra uppdrag och referenser här »