Hur länge har verksamheten funnits?

Verksamheten i Wendelius startade 1987. I samband med vårt 25-årsjubileum 2012 bytte vi namn från Kodlåsspecialisten LGT till Wendelius Passersystem.