Vilka fabrikat använder sig Wendelius av?

Eftersom Wendelius är oberoende av produkter och leverantörer är vi också fria att leverera och installera det som verkligen passar dig och din fastighet bäst. Det betyder också att vi känner till och kan serva alla fabrikat på marknaden. När vi gör nyinstallationer använder vi enbart utrustning och produkter av högsta kvalitet.